Polityka prywatności serwisu JakiRower.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych na serwisie JakiRower.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Szymon Łosik, zam. w Bielsku-Białej.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dokładnie kontrolujemy ich przetwarzanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, takimi jak ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkie inne odpowiednie akty wykonawcze i unijne regulacje prawa.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartych pomiędzy stronami umów.

Sposób pozyskiwania informacji

Serwis gromadzi informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,
  • poprzez gromadzenie plików „cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład w celu realizacji procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Osobie fizycznej, która umieściła dane w formularzu, przysługuje prawo dostępu do tych danych. Osoba ta ma również prawo do ich modyfikacji oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki ochrony prywatności serwisu. Takie zmiany mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, ewentualnych zmian w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych lub rozwoju naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Te strony działają niezależnie od serwisu JakiRower.pl i nie są w żaden sposób kontrolowane przez nas. Każda z tych stron może posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce „KONTAKT”.

Jeżeli uważasz, że ten wpis był dla Ciebie przydatny, możesz postawić mi kawę Postaw mi kawę na buycoffee.to